Rainbow Logistics Park

Ideálne riešenie pre Vaše skladové a kancelárske priestory.

Viac informácií Kontaktujte nás

Základné fakty

48.000m2

Celková rozloha

20.000m2

Expanzia prenajímateľnej plochy

6

Podlažná administratívna budova

Ponúkame Vám ideálne zázemie pre Vaše podnikanie

Rainbow Logistics Park bude mať dobrú infraštruktúru a zázemie. Centrálna vrátnica, požiarny pult, parkovisko, bezpečnostná služba, denná a nočná strážna služba vrátane parkoviska, celkové oplotenie areálu, každodenná správa, chod a údržba, čistenie komunikácií, odvoz, triedenie a recyklácia odpadu atď.

Sklady

Ponúkame Vám prenájom skladových priestorov od 1.000 m2 až po 20.000 m2.

Viac informácií

Kancelárie

Samostatná 6 podlažná administratívna budova.

Viac informácií

Rainbow Logistics

Spoločnosť Rainbow Logistics s.r.o. so sídlom v Banskej Bystrici bola založená v roku 2008. Našou hlavnou činnosťou je poskytovanie zasielateľských, dopravných a logistických služieb v medzinárodnej a vnútroštátnej nákladnej cestnej doprave.

Web stránka